۰۳ اردیبهشت ۱۳۹۷
درنشست فرمانداربا بازاريان شهر پاوه موضوع ترافيك ومرز شوشمي بررسي شد
۰۱ اردیبهشت ۱۳۹۷
دیدار فرماندار با جانبازان شهرستان پاوه
اخبار (آرشیو)

گزارش تصویری (آرشیو)