نسخه آزمایشی
۱۳ آذر ۱۳۹۷
نشست کمیته برنامه ریزی شهرستان روانسر برگزار شد
۱۲ آذر ۱۳۹۷
در نشستی با حضور حسین ویسمرادی فرماندار شهرستان روانسر و مسئولان هیئت های ورزشی مسلئل و مشکلات حوزه ورزش بررسی شد
۱۱ آذر ۱۳۹۷
بازدید فرماندار روانسر از پروژه آسفالت راه روستایی کندوله بخش مرکزی روانسر
۱۰ آذر ۱۳۹۷
کارگروه سلامت و امنیت غذایی شهرستان روانسر برگزار شد