نسخه آزمایشی
۱۲ آذر ۱۳۹۷
مشکلات تعدادی مراجعه کننده در سی و دومین برنامه ملاقات عمومی مردم بامحمدناصرمعصومی زاده فرماندارسنقرکلیایی باحضورمسئولین ادارات بررسی و رفع آنها دردستورکارقرارگرفت.
۱۰ آذر ۱۳۹۷
جلسه کمیته فنی اشتغال با حضور معاون فرماندار و مسئولین ادارات ذیربط در سنقرو کلیایی برگزار شد.
۰۷ آذر ۱۳۹۷
سیزدهمین جلسه شورای اشتغال سنقرو کلیایی روز گذشته با حضور معاون امور اقتصادی و توسعه منابع انسانی استانداری کرمانشاه، فرماندار سنقرو کلیایی، جمعی از مسئولین و اعضاء شورای اشتغال استان و شهرستان د سنقرو کلیایی برگزارشد.
۰۵ آذر ۱۳۹۷
مشکلات تعدادی مراجعه کننده در سی و یکمین برنامه ملاقات عمومی مردم بامحمدناصرمعصومی زاده فرماندارسنقرکلیایی باحضورمسئولین ادارات در محل امامزاده احمد(ع)بررسی و رفع آنها دردستورکارقرارگرفت.