نسخه آزمایشی
۰۲ تیر ۱۳۹۸
همایش سیتی استیج(مربیگری زندگی و نشاط اجتماعی) با سخنرانی پیش از مراسم توسط محمدناصرمعصومی زاده فرماندارشهرستان سنقروکلیایی و سخنرانی مدیراجرایی طرح، دکترنبی بستان متخصص روانشناسی دراین شهرستان برگزارشد.
۰۱ تیر ۱۳۹۸
دومین جلسه کمیته برداشت گندم به ریاست فرماندار سنقرو کلیایی و با حضور مدیر کل غله و بازرگانی استان کرمانشاه و سایر مسئولین ذیربط دراین شهرستان برگزارشد.
۰۱ تیر ۱۳۹۸
محمدناصر معصومی زاده فرماندار شهرستان سنقروکلیایی در روز جمعه 31 خرداد 1398 به مناسبت در پیش بودن هفته جهانی مبارزه با موادمخدرواقدامات انجام شده از سوی نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران به سخنرانی و تشریح موضوعاتی به شرح ذیل پرداخت.
۲۷ خرداد ۱۳۹۸
در راستای صیانت از امنیت عمومی و حقوق شهروندی، جلسه بررسی مسائل ومشکلات مربوط به سطح شهر و رفع موانع و اختلافات برخی از اعضاء شورای اسلامی شهر سنقر که موجب عدم تسریع در خدمات رسانی به شهروندان شده است وهمچنین تبادل نظر در مورد اجرای برنامه های سال 98 شهرداری، به ریاست فرماندار و با حضور اعضاء شورای شهر و شهردارسنقروبرخی از اعضاء شورای تامین و کارشناسا ن ذیربط دراین شهرستان برگزار شد.