نسخه آزمایشی

در منطقه توریستی گردشگری سراب نیلوفر برگزار شد:

افتتاحیه اولین جشنواره فرهنگی، گردشگری،ورزشی تابستانه سراب نیلوفر



دکتر علی فتحی (بخشدار مرکزی)
اوقات شرعی
آب و هوای کرمانشاه