کرم محمدی فرماندار دالاهو: بی طرفی در انتخابات اصل اساسی برای برگزار کنندگان انتخابات است.

اعضای اصلی و علی البدل هیات اجرایی شهرستان برای یازدهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی با رای گیری مخفی و اکثریت نسبی آرا برگزیده شدند.


از میان داوطلبان به ترتیب: 1- جهانشاه کسانی. 2- خداداد مطاعی. 3-جلال چراغی. 4-خیراله مطاعی. 5-سعیدشاهمرادی. 6-سجاد حمزه ای. 7-اسفندیار سلطانی. 8-پرندیان نقدی به عنوان اعضای اصلی انتخاب شدند.

طی جلسه ای در محل سالن جلسات فرمانداری دالاهو به ریاست کرم محمدی فرماندار شهرستان و با حضور اعضای هیات نظارت، اعضای اداری هیات اجرایی و همچنین با حضور معتمدین دعوت شده، اعضای اصلی و علی البدل هیات اجرایی شهرستان برای یازدهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی با رای گیری مخفی و اکثریت نسبی آرا برگزیده شدند.

از میان داوطلبان به ترتیب: 1- جهانشاه کسانی. 2- خداداد مطاعی. 3-جلال چراغی. 4-خیراله مطاعی. 5-سعیدشاهمرادی. 6-سجاد حمزه ای. 7-اسفندیار سلطانی. 8-پرندیان نقدی  به عنوان اعضای اصلی انتخاب شدند.

دراین جلسه کرم محمدی فرماندار شهرستان دالاهو طی سخنانی بیان داشت: ما امین و امانتدار مردم هستیم.حق نداریم له یا علیه هیچ کاندیدایی موضع گیری کنیم. بی طرفی در انتخابات اصل اساسی برای  برگزار کنندگان انتخابات است و در عرصه عمل باید به تمام و کمال آنرا رعایت کنیم.فرماندار
اوقات شرعی
آب و هوا