فرماندار دالاهو: سوخت رسانی به موقع و کافی به روستاهای فاقد گاز ، ضروری است.

جلسه تنظیم بازار شهرستان دالاهو (1)


محمدی در این جلسه ضمن تاکید بر دقت عمل بیش از پیش دستگاههای متولی نظارت  بر بازار؛ از میزان و نحوه توزیع سوخت واحدهای صنفی، صنعتی و کشاورزی انتقاد و خواهان رفع مسائل موجود در این باره شد.

 

ششمین جلسه تنظیم بازار شهرستان دالاهوبه ریاست کرم محمدی فرماندار شهرستان برگزار گردید.

در ابتدای جلسه رئیس اداره صمت گزارشی از وضعیت بازار و نحوه توزیع اقلام معیشتی ارائه نمودند. بعداز بحث و بررسی، مواردی به تصویب رسید.

 

 فرماندار
اوقات شرعی
آب و هوا