جلسه پیگیری  مطالبات حوزه آب و فاضلاب شهرستان دالاهو


در این جلسه موارد زیر مورد بحث قرار گرفت: 1-تامین اعتبار و بهره برداری از پروژه های تصفیه خانه آب شرب شهرهای ریجاب و کرند غرب تا دهه مبارک فجر سالجاری 2-قول تامین ردیف بودجه ماده ۲۳ برای فاضلاب شهرهای ریجاب و گهواره 3-بررسی و قول مساعد در اجرای خط فاضلاب شهرک مشاغل و سراب


ظهر روز دوشنبه یازدهم آذر ماه با حضور  آقای دکتر داوودی قائم مقام شرکت آب و فاضلاب استان و کرم محمدی فرماندار دالاهو مباحث و مطالبات حوزه آب و فاضلاب شهرستان دالاهو مورد بررسی و ارزیابی قرار گرفت .
در این جلسه که معاون برنامه ریزی و هماهنگی امور عمرانی فرمانداری،  شهردار ریجاب و مدیر آبفای شهرستان نیز حضور داشتند؛ مسائل و موارد زیر مورد بحث قرار گرفت.
تامین اعتبار و بهره برداری از پروژه های تصفیه خانه آب شرب شهرهای ریجاب و کرند غرب تا دهه مبارک فجر سالجاری
قول تامین ردیف بودجه ماده ۲۳ برای فاضلاب شهرهای ریجاب و گهواره
بررسی و قول مساعد در اجرای خط فاضلاب شهرک مشاغل و سرابفرماندار
اوقات شرعی
آب و هوا