فرماندار دالاهو: ضرورت دارد با شروع فصل بارندگی، ترمیم حفاری ها در اولویت قرار گیرد.

کارگروه ترافیک شهرستان دالاهو


مدیران دستگاههای اجرایی و شهرداران تابعه مکلف هستند با هماهنگی و در کمترین زمان ممکن نسبت به ترمیم‌ مسیرهای حفاری شده اقدام‌ نمایند

 

کارگروه ترافیک شهرستان دالاهو به ریاست کرم محمدی فرماندار شهرستان دالاهو با حضور اعضا تشکیل گردید. درابتدای این جلسه مصوبات قبل قرائت و مدیران دستگاههای ذیربط گزارش عملکرد خود را در این خصوص ارائه دادند، سپس دستور کار جلسه قرائت و بعد از بحث و تبادل نظر اعضای کارگروه؛ موارد لازم به تصویب رسید.

کرم محمدی فرماندار شهرستان دالاهو در این جلسه با اشاره به فرارسیدن فصل بارندگی و مشکلاتی که ممکن است بدلیل حفاری های صورت گرفته برای شهروندان بروز کند، گفت: مدیران دستگاههای اجرایی و شهرداران تابعه مکلف هستند با هماهنگی و در کمترین زمان ممکن نسبت به ترمیم‌ مسیرهای حفاری شده اقدام‌ نمایند. وی در ادامه تصریح داشت: آقای مهندس امامی معاون برنامه ریزی و عمرانی فرمانداری در این خصوص نظارت و پیگیری لازم معمول خواهند نمود.

 فرماندار
اوقات شرعی
آب و هوا