نسخه آزمایشی

جلسه ستاد مديريت بحران اسلام آباد غرب برگزار شد

جلسه ستاد مديريت بحران


با توجه به ورود سامانه بارشي قدرتمند به جو استان در جلسه مديريت بحران به تمام دستگاههاي خدمات رسان اعلام آماده باش داده شداوقات شرعی
آب و هوای اسلام آباد غرب