بانک اطلاعات شهرستان
قصرشیرین نگین اقتصادی غرب کشورشهرستان مرزی قصرشیرین با داشتن موقعیت خاص جغرافیایی و دو مرز مشترک و طولانی با عراق در دو بخش اقلیم کردستان و حوزه عربی نگین...

اوقات شرعی
آب و هوا