نسخه آزمایشی
+ 0 -
ADAعناوین واحدها

عناوین زیرخدمت

دفتر مدیریت عملکرد، بازرسی و امور حقوقی

رسیدگی و پاسخگویی به درخواست ها و شکایات ارباب رجوع از دستگاه های اجرایی استان

دفتر امور بانوان و خانواده

رسیدگی و حل مسائل و مشکلات زنان آسیب دیده و آسیب پذیر

هماهنگی با دستگاه های اجرایی و سازمان های مردم نهاد در حل مسائل و مشکلات زنان استان

 

 

دفتر امور سیاسی و انتخابات

 

صدور مجوز برای تشکل های صنفی، سیاسی، دانشجویی و کارگری

صدور مجوز برگزاری تجمعات

صدور مجوز دفاتر فرعی اجزاب و گروه های سیاسی در سطح استان ها و شهرستان ها

رسیدگی به درخواست ها و موضوعات تقسیمات کشوری پرونده

پاسخگویی به شکایات فرق، اقوام و مذاهب تعداد شکایت

دفتر امور اجتماعی و فرهنگی

 

تسهیل روند صدور پروانه فعالیت برای سازمان های مردم نهاد

رسیدگی به مسائل و مشکلات سازمان های مردم نهاد با هماهنگی دستگاه های اجرایی ذی ربط

دفتر امور امنیتی و نظامی

پرداخت خسارات ناشی از حوادث امنیتی

 

 

دفتر فنی، امور عمرانی و حمل و نقل ترافیک

 

 

صدور مجوز نقل و انتقال تاکسی از شهری به شهر دیگر

صدور مجوز راه اندازی مرکز معاینه فنی خودروها

رسیدگی به شکایات مناقصات

رسیدگی به مسائل و مشکلات مراکز معاینه فنی خودروها

صدور مجوز ترک تشریفات پروژه های عمرانی استان

پاسخگویی مراجعات کمیسیون ماده 99 از طریق تلفن دبیرخانه مستقر در دفتر فنی

اداره کل مدیریت بحران

ثبت گزارش مخاطرات و خسارات ناشی از وقوع حوادث غیر مترقبه گزارش

پرداخت خسارات ناشی از حوادث غیر مترقبه و بحران ها

دفتر امور شهری و شوراها

رفع مسائل و مشکلات شوراها و شهرداری ها

رسیدگی به تخلفات شهرداری ها

دفتر امور روستایی و شوراها

راهبری و پشتیبانی شوراهای اسلامی روستا و دهیاری ها

دفتر هماهنگی امور اقتصادی

رسیدگی و رفع مسائل و مشکلات اتحادیه های صنفی استان با همکاری دستگاه های زیربط

رفع موانع اشتغال با هماهنگی دستگاه های دولتی و بخش خصوصی

 

 

دفتر جذب و حمایت از سرمایه گذاری

 

 

راهبری صدور مجوزهای سرمایه گذاری در استان

رسیدگی و  رفع مسائل و مشکلات سرمایه گذاران با همکاری دستگاه های ذی ربط

تسهیل و رفع موانع تولید و اشتغال (تشکیل و راه اندازی ستاد تسهیل استان)

معرفی فرصت های سرمایه گذاری استان

رفع موانع اشتغال با هماهنگی دستگ های دولتی و بخش خصوصی

 

 

اداره کل امور اداری و مالی

 

رسیدگی به درخواست های فارغ التحصیلان دانشگاهی جهت جذب و پذیر امریه در فرمانداری ها و بخشداری های محروم کشور

صدور گواهی های کسر خدمت، اشتغال به خدمت و امورات مربوط به پایان خدمت مشمولین وظیفه شاغل در استانداری ها (فرمانداری ها و بخشداری ها)

برقراری حقوق ورثه بازنشستگان

پرداخت کمک هزینه ازدواج به بازنشستگان و فرندان آنها

احتساب سنوات خدمت کارکنان دستگاه های دولتی در شهرها و مناطق جنگی و عملیاتی به متقاضیان واجد شرایط

دفتر برنامه ریزی، نوسازی و تحول اداری

آزادسازی مدرک تحصیلی مناطق محروم