نسخه آزمایشی
Menuآغاز رزمايش دفاع بيولوژيك و عمليات پاكسازي توسط سپاه پاسداران انقلاب اسلامي