نسخه آزمایشی
Menuرزمايش ارتش براي انجام ضدعفوني اماكن عمومي/ ايجاد نقاهتگاه براي بيماران مبتلا به كرونا