نسخه آزمایشی
Menuنشست شورای اداری استان کرمانشاه


ایرنا- کرمانشاه- نشست شورای اداری کرمانشاه با حضور سردا عبدالرضا مسگریان فرمانده قرارگاه رمضان، هوشنگ بازوند استاندار کرمانشاه و مدیران استان روز یکشنبه در سرسرای شهدای دولت استانداری برگزار شد.(عکاس:بهن زارعی)