نسخه آزمایشی
Menu
گزارش تصویری
در این نشست دو ساعته دبیران احزاب استان ضمن بیان نقطه نظرات خود در مورد مسائل مختلف استان بر انسجام ملي، پويايي و فعالیت برای حضور حداکثری مردم در انتخابات...