نسخه آزمایشی
+ 0 -
ADA
گزارش تصویری
جلسه شورای اطلاع رسانی استان کرمانشاه به ریاست محمد ابراهیم الهی تبار معاونت سیاسی، اجتماعی و امنیتی استانداری کرمانشاه و با حضور اعضای شورا روز سه شنبه...


در این نشست دو ساعته دبیران احزاب استان ضمن بیان نقطه نظرات خود در مورد مسائل مختلف استان بر انسجام ملي، پويايي و فعالیت برای حضور حداکثری مردم در انتخابات...