نسخه آزمایشی
Menu

رئیس ستاد انتخابات استان کرمانشاه اعلام کرد

آخرین آمارتائید صلاحیت شدگان استان


رئیس ستاد انتخابات استان کرمانشاه با بیان اینکه در این دوره انتخابات تائید صلاحیت ها در هیات های اجرایی 4 درصد بیشتر از انتخابات دوره قبل بوده اظهار کرد: تا کنون از مجموع 367 داوطلب انتخابات مجلس در استان کرمانشاه، صلاحیت 150 نفر به تائید شورای نگهبان رسیده است.

 محمد ابراهیم الهی تبار با ارائه گزارشی از روند بررسی صلاحیت داوطلبان انتخابات در هیات های اجرایی تصریح کرد:  با شروع ثبت نام داوطلبان انتخابات مجلس شورای اسلامی تعداد 412  نفر داوطلب انتخابات استان کرمانشاه شدند که 370 نفر از بین آقایان و 42  نفر خانم بودند.

وی با بیان اینکه قبل از بررسی صلاحیت داوطلبین توسط هیأت های اجرایی،20 نفر انصراف دادند افزود: در نتیجه ی بررسی صلاحیت ها در هیات های اجرایی از بین 392 نفر داوطلب ،340نفر معادل87 درصد تأیید صلاحیت شدند که در مقایسه با دور قبل(مجلس دهم) حدود 4 درصد افزایش داشته است.

الهی تبار با اشاره به اینکه «قبل از بررسی صلاحیت داوطلبان در هیأت نظارت، تعداد داوطلبانی که انصراف دادند به 34 نفر رسید» اظهار داشت: در این مرحله10 نفر از داوطلبانی که در هیأت ها اجرایی رد صلاحیت شده بودند نیز شکایت نکردند که بر همین اساس هیأت نظارت صلاحیت368 نفر را مورد بررسی قرار داد که در نتیجه 91 نفر معادل 24.7 درصد داوطلبان تأیید صلاحیت شدند.

رئیس ستاد انتخابات استان کرمانشاه با همچنین گفت که قبل از بررسی صلاحیت ها در شورای نگهبان، یک نفر از افرادی که در مراحل قبل توسط هیأت های اجرایی و نظارت تأیید شده بود، انصراف داد که شورای نگهبان صلاحیت 367 نفر را مورد بررسی قرار داد.

محمد ابراهیم الهی تبار در ادامه در تشریح روند بررسی صلاحیت داوطلبان در شورای نگهبان اظهار داشت: در این مرحله 4 نفر از افرادی که در مراحل قبل توسط هیأت های اجرایی و نظارت تأیید شده بودند؛ توسط شورای نگهبان رد صلاحیت شدند.

به گفته رئیس ستاد انتخابات استان، این افراد به استناد "تبصره(3) ماده واحده قانون لزوم رسیگی به شکایات داوطلبین رد صلاحیت شده در انتخابات مختلف، مصوب 22/8/1378 مجمع تشخیص مصلحت نظام" چنانچه نسبت به عدم تایید صلاحیت خود اعتراض دارند، می توانند درخواست رسیدگی مجدد خود را شخصاً به همراه دلایل و مدارک از تاریخ12تا14بهمن(به مدت3روز) به شورای نگهبان ارائه دهند.

 الهی تبار همچنین با اعلام اینکه نهایتاًاز مجموع 367 نفر، صلاحیت 150 نفر معادل41 درصد توسط شورای نگهبان به تأیید رسیده خاطر نشان کرد: نتیجه بررسی صلاحیت 3 نفر از دواطلبان انتخابات مجلس در استان تا کنون(14 بهمن)از سوی شورای نگهبان اعلام نشده است.

رئیس ستاد انتخابات استان کرمانشاه در پایان تاکید کرد: با توجه به نگرانی ها نسبت به فضای رقابتی انتخابات، ستاد انتخابات استان رایزنی و پیگیری خود را از طریق وزارت کشور و سایر مراجع ذیربط انجام داده و این پیگیری ها همچنان ادامه دارد.

  الهی تبار افزود: امیدواریم این پیگیری ها منتج به افزایش قدرت انتخاب آحاد مردم و جریان های سیاسی در استان و حوزه های انتخابیه بشود.