نسخه آزمایشی
Menu

مسئول هماهنگی هیئت های رسیدگی به تخلفات اداری وزارت كشور:

آسيب شناسي از تخلفات اداري ضروري است/ كرمانشاه يكي از استان هاي بسيار خوب در زمينه رسيدگي به پرونده ها و انشاء راي است


مسئول هماهنگی هیئت های رسیدگی به تخلفات اداری وزارت كشور گفت: در بحث تخلفات اداري انجام يك كار پيشگيرانه و آسيب شناسي ضروري است و بايد تلاش كنيم تا مديران پاك و توانمند كه در كشور كم هم نيستند هر چه بيشتر به جامعه شناسايي شوند.

به گزارش پايگاه اطلاع رساني استانداري كرمانشاه دكتر باقري در جلسه با اعضاي هيات تخلفات اداري استان كرمانشاه تصريح كرد: با يك كار پيشگيرانه و آسيب شناسي دقيق از تخلفات اداري مي توان بسترهاي لازم براي انجام تخلفات را مورد شناسايي و مسدود كرد.

وي بيان داشت: وظايف ما علاوه بر بسترسازي جهت استفاده مطلوب از پرسنل و حمايت از كارمندان،صيانت از مديران مي باشد و بايد تلاش كنيم تا مديران پاك و توانمند كه در كشور كم هم نيستند هر چه بيشتر به جامعه شناسايي شوند.

باقري ادامه داد: وظيفه اسلامي و ديني ما حكم مي كند كه در جلسات رسيدگي به تخلفات، كارهاي اصلاحي و تذكر را هم مدنظر قرار دهيم و در جلسات به تخلفات اداري بايد عوامل تخلف را مورد شناسايي قرار دهيم و در اين زمينه آسيب شناسي از ضروريات است.

وي هدف از سفر به استان ها را كسب نظرات و پيشنهادات كارشناسي اداري براي مقابله جدي تر با تخلفات اداري عنوان كرد و گفت: ما وظيفه داريم كه به استان هاي مختلف كشور سفر كنيم و ضمن گرفتن نظرات و پيشنهادات كارشناسي، فضا را براي ارائه خدمات هر چه بيشتر و بهتر فراهم كنيم.

مسئول هماهنگی هیئت های رسیدگی به تخلفات اداری وزارت كشور استان كرمانشاه را يكي از استان هاي بسيار خوب در زمينه رسيدگي به پرونده ها و انشاء راي عنوان كرد و گفت: همچنين اين استان با برگزاري مرتب و مستمر جلسات رسيدگي به تخلفات اداري از استان هاي خوب كشور است.

وي همچنين نقش ارائه آموزش براي كاركنان و كارشناسان ادارات به منظور آگاه سازي از نوع چگونگي تخلف را بسيار موثر عنوان كرد.