نسخه آزمایشی
+ 0 -
ADA

معاون هماهنگي امور عمراني استانداري:

اداراه محيط زيست با اجراي قوانين مانع از آلودگي هوا توسط بعضي از دستگاه ها شود/ فضاي سبز شريان حياتي در توسعه هواي پاك است


معاون هماهنگي امور عمراني استانداري گفت: اداره محيط زيست در خصوص رعايت مسائل زيست محيطي قوانين مدوني دارد لذا دستگاه ها وظيفه دارند كه به اين قوانين و مقررات به منظور جلوگيري از آلودگي هوا توجه ويژه داشته باشند.

به گزارش پايگاه اطلاع رساني استانداري كرمانشاه؛ "منوچهر فخري" در جلسه هواي پاك، اظهار داشت: اداره محيط زيست در خصوص رعايت مسائل زيست محيطي قوانين مدوني دارد لذا دستگاه ها وظيفه دارند كه به اين قوانين و مقررات به منظور جلوگيري از آلودگي هوا توجه ويژه داشته باشند.

وي بيان داشت: در بعضي از روزهاي سال، ميزان پاكي هواي كرمانشاه كاهش پيدا مي كند لذا ما با ارائه راهكارها و برنامه هاي مدون نبايد به هيچ عنوان اجازه دهيم كه آلودگي هوا حادث شود و محيط زيست بايد با اقتدار در اين زمينه عمل كند و مانع از آلودگي هوا گردد.

وي در ادامه با تاكيد بر توسعه فضاي سبز در شهر كرمانشاه توسط شهرداري گفت: فضاي سبز جزء شريان حياتي استفاده مردم از هواي پاك است لذا شهرداري وظيفه دارد اين مهم را جزء اولويت هاي كاري خود بداند و با تمام توان در اين جهت برنامه هاي خود را دنبال و اجرايي كند.

معاون هماهنگي امور عمراني گفت: شهرداري كرمانشاه بايد تلاش كند كه نهايت تلاش خود را براي توسعه فضاي سبز بكار گيرد و از سوي ديگر عدالت را در توسعه فضاي سبز در شهر كرمانشاه جزء برنامه هاي كاري خود قرار دهد.

وي همچنين خواستار فرهنگ سازي به منظور توجه به مصرف سوخت در جامعه شد و افزود: موضوع نهادينه شدن فرهنگ مصرف سوخت و انرژي در جامعه بسيار مهم و اساسي است زيرا اين مهم باعث مي شود كه ارزش انرژي در جامعه بيش از پيش شناخته شود.