نسخه آزمایشی
Menuحضور مدیر عامل سازمان پارک ها و فضای سبز شهرداری کرمانشاه در مرکز سامد

صبح روز یکشنبه از ساعت 10 الی 11:30 مدیر عامل سازمان پارک ها و فضای سبز شهرداری کرمانشاه در سامانه الکترونیکی ارتباط مردم و دولت (سامد) حضور يافت و به بیش از 14 مورد درخواست های مردم شریف استان کرمانشاه از طریق تلفن 111 پاسخ داد.

جمعي از مردم شریف استان صبح روز یکشنبه از ساعت 10 با شماره تلفن ۱۱۱ تماس گرفتند و مسایل و مشکلات خود را با مدیر عامل سازمان پارک ها و فضای سبز شهرداری کرمانشاه درمیان گذاشتند كه وی ضمن شنيدن مشكلات مردم، دستورات لازم را براي حل مشكلات مطروحه صادر كرد.