نسخه آزمایشی
Menu

يادداشت معاون سیاسی امنیتی و اجتماعی استانداری کرمانشاه:

فصل جدید توسعه کرمانشاه با خوانش فرهنگی

کرمانشاه دو هفته پیش میزبان جشنواره ملّی "پویانمایی و برنامه های عروسکی تلویزیونی ایران" بود. میزبانی کرمانشاه از این جشنواره از آنجایی با اهمیت بود که در دوسال گذشته این استان با پدیده های طبیعی زلزله و پس از آن نیز سیل مواجه بوده و عمده توان مادی ومدیریتی خود را صرف بازسازی و احیای مناطق آسیب دیده کرد و فضای عمومی استان نیز علاوه بر مشکلات مبتلابه کشور، از آن متاثر بود.

خیزش عمومی برای بازسازی و میل بازگشت به زندگی ، گویی استان کرمانشاه را پس از آبان 96 در مسیر جدیدی قرار داده تا از یک تهدید، فرصت جهش برای توسعه آفرینی ایجاد شود. ساخت و تعمیر بیش از 93 هزار واحد مسکونی در کمتر از مدتی کمتر از 18 ماه و تخصیص اعتباری نزدیک به 5 هزار میلیارد تومان از سوی دولت به استان اقدامات بی نظیری بوده اند و این فرصت سازی از تهدیدی بود که می توانست کرمانشاه را برای سالها زمین گیر خود کند.   

کرمانشاه امروز اما به مدد مردم و انگیزه مضاعف حاصل از غلبه بر بحران زلزله در پی احیای جایگاه و تقویت هویت فرهنگی و ریشه دار خود نه تنها در ایران بلکه در سطح بین المللی است. میزبانی و برپایی جشنواره ها ، برنامه های ملی و رویدادهای بین المللی جهت گیری هوشمندانه ای است که در دستور کار مدیریت ارشد و مجموعه تصمیم گیران استان قرار دارد.

جشنواره ها به سان نمایشگاههای پرجاذبه هستند که می توانند صحنه برجسته سازی داشته ها، ظرفیت ها و توانایی های بالقوه و بالفعل استان کرمانشاه باشند و گرد و غبار باقی مانده از 8 سال جنگ، برداشت های منفی سیاسی و امنیتی و مشکلات اجتماعی را از چهره استان بزدایند و چهره زیبای ایران اسلامی را به دنیا بشناساند.

جشنواره پویا نمایی توانایی فرصت سازی و بهره برداری بیش از این را برای ایجاد وتقویت نشاط اجتماعی و شادابی عمومی و تبلیغات گسترده تر را در خود داشت اما برگزاری این رویداد مهم، مانور و مقدمه ای مناسبی برای میزبانی از رویداد "کرمانشاه 2020" بود. "2020" برنامه ای است که می تواند نام کرمانشاه را بطور گسترده و در پهنه جهانی آوازه دهد و گردشگری و اقتصاد استان را با تحولی بزرگ همراه کند. کرمانشاه اگر به دنبال حداکثر آورده و فرصت سازی این رویداد مهم است باید برنامه ای هوشمندانه و مشارکتی را برای برپایی هرچه با کیفیت تر برنامه "2020" داشته باشد.

  به بهانه تغییر مدیریت در اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی

آنچه که بیش از تغییر مدیر کل اهمیت دارد تقویت برنامه ها، فعالیت بیشتر فکری و عملیاتی و اصلاح برخی رویه ها در حوزه فرهنگ و ارشاد استان است. نمی توان بدون مهندسی فرهنگی ؛ انتظار تغییر در دستاوردها و عملکردهای فرهنگی را داشت.

اهمیت مدیریت در حوزه فرهنگ  را باید اینگونه در نظر داشت که اثر آن در شالوده فکری جامعه دیده می شود. از این رو اساس توسعه را باید فرهنگ دانست. هرچه موجودیت فرهنگی جامعه با صلابت در عین حال پویا و همخوان با نیازها باشد هویت و اصالت جامعه به همراه پیشرفت و توسعه تضمین بیشتری خواهد داشت. این عامل مهمی در اثربخشی و تحقق سیاست های توسعه ای در مناطق و سرزمین هاست.

نمی توان بدون در نظر فرهنگ و الزامات و کاربردهای آن، از جامعه انتظار توسعه داشت و تجربه نه چندان دور نشان از این دارد که حتی خرده فرهنگ ها نیز می توانند گاه مانع اصلی توسعه باشند و گاه در صورت هوشمندی و مهندسی مدیران بالهای توانا برای جهش یک منطقه تبدیل شوند.

کرمانشاه صاحب یکی از ریشه دارترین و تاثیرگذارترین ثروت های فرهنگی در ایران است که میراث

ماندگار معنوی این سرزمین را توانسته در خود حفظ کند. با وجود این جایگاه، نمی توان امید و انتظار توسعه را از این استان داشت و از شالوده فرهنگی آن غافل بود.

فی الواقع، اگر چشم براه توسعه و پیشرفت در استان هستیم پیش از آنی که به جذب سرمایه گذار، احداث صنایع و افزایش نیروی کار فکر و برنامه ریزی بپردازیم باید ریشه و اساس آن را در مسائل فرهنگی جستجو کنیم و این پویایی فرهنگی است که برای استان توسعه آفرین است. از این رو جایگاه اساسی و علت العللی فرهنگ در بسیاری از مسائل کرمانشاه چه مثبت وچه منفی دیده می شود و ضرورت تغییر فتار، انگاره ها و آموزه ها را مطرح می کند.

نقش آفرینی و بازیگری درخور جایگاه فرهنگ، در واقع بزرگترین مطالبه ای است که تحقق آن از حوزه فرهنگ در استان انتظار می رود. هر چند که در قضاوت و قیاس عملکرد حوزه فرهنگ و ارشاد اسلامی باید مضایق و کمبودها را نیز لحاظ کرد.

  برند سازی فرهنگی، تقویت شوراهای فرهنگ عمومی با توانمند سازی دبیرخانه شورا، تقویت شورای اطلاع رسانی با توجه به ساختار جدید ابلاغی، پاسداشت مفاخر و ایجاد پیوند عمیق با چهره های فرهنگی، هنری و علمی استان، تقویت و حمایت ازسمن های فرهنگی استان واهتمام به تقویم فرهنگی استان از جمله اصلی ترین راهبردهایی است که نیاز است مدیریت جدید فرهنگ و ارشاد آن را مورد توجه خود قرار دهد. پیجویی صحیح برنامه های فرهنگی به شکل صحیح و هوشمندانه، خود یک گام اساسی برای حرکت در دوره جدید توسعه کرمانشاه است. دوره ای که باید آن را بر داشته ها و ظرفیت های فرهنگی،تاریخی و جغرافیایی بنا کرد.