نسخه آزمایشی
Menuمبارزه با مواد مخدر حساسیت عمومی را می طلبد


معاون سیاسی امنیتی و اجتماعی استانداری کرمانشاه گفت که لازم است در مبارزه با موادمخدر،حساسیت عمومی برانگیخته شود که با چه خطر بزرگی روبرو هستند.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی استانداری کرمانشاه؛ "حسین خوش اقبال" در شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان که در سرسرای تدبیر استانداری برگزار شد با اشاره به گزارش های ارائه شده اظهار داشت: اقدامات پر زحمتی از سوی دستگاههای مسئول در مبارزه با مواد مخدر در استان انجام شده که نیازمند تقویت و همراهی ظرفیت دیگر دستگاهها در استان است.

معاون استاندار کرمانشاه خاطرنشان کرد: تمام کار مبارزه با مواد مخدر در مقابله خلاصه نمی شود و  اقدامات فرهنگی نیز ضرورت کار مبارزه است.

وی تاکید کرد: لازم است که کمیته های ستاد همگام با هم کار مبارزه را پیش ببرند و اولویت بندی سیاست در شورای هماهنگی تعیین شود.