نسخه آزمایشی
Menuمصوبات ستاد کرونای استان مبنایی برای تصمیم گیری های قاطع در شهرستان ها


فرماندار هرسین مصوبات ستاد کرونای استان بویژه در حوزه قضایی را مبنایی برای تصمیم گیری های قاطع در شهرستان ها دانست و عنوان کرد : با توجه به ابراز نگرانی و هشدارهای مسئولین بهداشتی کشور از موج چهارم کرونا و همچنین شیوع کرونای انگلیسی ، اتخاذ تصمیمات پیشگیرانه با استفاده از ظرفیت مراجع قضایی میتواند تا حد بسیار زیادی از شیوع کرونا در شهرستان ها بکاهد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی استانداری کرمانشاه، عبدالله کنجوریان اظهار داشت: اتخاذ این تصمیمات و اجرای مصوبات ستاد مدیریت کرونا ویروس مانعی برای فعالیت اقتصادی اصناف نخواهد بود و فقط پروتکل های بهداشتی را با قاطعیت اجرا خواهد کرد.

کنجوریان افزود : مراسمات عزا و عروسی به محلی برای عادی انگاری کرونا و رواج آن در شهرستان هرسین تبدیل شده اند.

کنجوریان افزود : با فرهنگ سازی نباید گذاشت عادی انگاری ها بعنوان یک آفت سلامت مردم مخصوصاً جوانان ، نوجوانان و حتی کودکان را در معرض تهدید جدی قرار دهد و اگر این روال توسط عده ای رواج داده شود وضعیت بسیار اسفناک خواهد بود.

فرماندار هرسین همچنین در بخش دیگری از سخنانش بر استفاده از ظرفیت روحانیون و افراد متنفذ محلی به منظور جلوگیری و یا محدود سازی مراسمات عزا و عروسی تاکید کرد و ادامه داد : روحانیت معزز ، بزرگان و ریش سفیدان بخاطر محبوبیت در بین مردم ظرفیتی مهم در راستای پیشگیری و مقابله با کرونا محسوب میشوند.

کنجوریان همچنین خاطر نشان کرد : ساخت فیلم هایی به منظور آگاه سازی هرچه بیشتر مردم از خطرات حضور در تجمعات مخصوصاً مراسمات عروسی و عزا میتواند به کاهش شیوع کرونا منجر شود.