نسخه آزمایشی
Menu

با تلاش هاي صورت گرفته توسط استانداركرمانشاه:

نرخ تورم استان 19 پله كاهش يافت

با توجه به پيگيري هاي صورت گرفته توسط استاندار كرمانشاه و مجموعه مديران دستگاه هاي اجرايي استان در راستاي انجام اقدامات موثر در بهبود جايگاه نرخ تورم استان در كشور و بر اساس مركز آمار ايران، نرخ تورم استان 19 پله كاهش يافته است.

به گزارش واحد خبر روابط عمومي و امور بين الملل استانداري؛ بر اساس اعلام مركز آمار ايران،  استان كرمانشاه به لحاظ تورم در تير ماه سال 1397 رتبه يك كشوري را دارا بود كه با اقدامات موثر انجام شده از سوي مهندس بازوند استاندار كرمانشاه و مجموعه مديران دستگاه هاي اجرايي، رتبه تورم كرمانشاه از رتبه يكم با 19 پله كاهش به رتبه بيستم كشوري رسيده است و اين آمار نشان مي دهد كه استان كرمانشاه جزء 10 استان ارزان كشور مي باشد.

بر اساس نتايج طرح آمار گيري از قيمت كالاها و خدمات مصرفي خانوارها كه توسط مركز آمار ايران اعلام شده است؛ نرخ تورم تيرماه سال 1398 استان با 39/5 درصد در رتبه 20 استان هاي كشور قرار گرفته كه به لحاظ رتبه نسبت به خرداد ماه سالجاري سه پله و نسبت به تيرماه سال قبل 19 پله كاهش يافته است.

شايان ذكر است كه نرخ بيكاري استان هم با تلاش هاي صورت گرفته توسط مديريت ارشد استان در فصل بهار امسال به ميزان 14/7 درصد رسيده كه 4/7 درصد نسبت به فصل مشابه سال قبل كاهش يافته است و همچنين شاخص مشاركت اقتصادي 0/2 درصد و نسبت اشتغال 2/3 درصد در استان افزايش يافته است.

بر اساس مركز آمار ايران، استان كرمانشاه رتبه اول استان هاي كشور از نظر بيشترين افزايش در نسبت اشتغال و سومين استان كشور از نظر ميران بيشترين كاهش نرخ بيكاري مي باشد كه مجموعه اعداد فوق بيانگر حركت به سمت وضعيت بسيار مناسب تري در استان نسبت به گذشته است.