نسخه آزمایشی
Menu

مديركل دفتر جذب سرمايه گذاري استانداري:

همه مسئولان پيگير اجراي مصوبات سفر رئيس جمهور به استان هستند


مديركل دفتر جذب و حمايت از سرمايه گذاري استانداري گفت: همه مسئولان براي اجراي مصوبات سفر رئيس جمهور به استان دغدغه دارند و پيگيرهاي خود را در اين زمينه بكار گرفته اند.

ه گزارش واحد خبر روابط عمومي و امور بين الملل استانداري؛ شريف خسروي در جلسه پیگیری مصوبات سفر ریاست جمهوری به استان کرمانشاه كه با حضور مسئول پیگیری مصوبات معاونت هماهنگی و پیگیری نهاد ریاست جمهوری و جمعي از مديران استان برگزار شد، افزود: همه وظيفه داريم با تلاش و پيگيري زمينه تحقق مصوبات سفر رياست محترم جمهوري به استان را كه در ايجاد اميد و نشاط در جامعه بسيار موثر است، فراهم كنيم.

وي اظهار داشت: همه مسئولان پيگير اجراي مصوبات سفر رياست جمهوري در تير ماه سال 1395 به استان هستند اما مديران استان وظيفه دارند كه پيگيري ها و تلاش خود را در اين زمينه افزايش دهند.

خسروي تصريح كرد: رئيس جمهور محترم و اعضاي كابينه دولت به وعده ها و تعهداتي كه در خصوص مصوبات سفر به استان داده اند كاملاً مصر به اجراي آن هستند لذا اين مديران استان هستند كه بايد با تلاش زمينه ساز اين مصوبات باشند و با پيگيري مجدانه در راستاي جذب اعتبارات لازم اهتمام خود را بكار گيرند.