نسخه آزمایشی
Menu
اطلاعیه ها
ماده 32 قانون احكام دائمي برنامه هاي توسعه كشور مصوب 10/11/1395، كه مبتني بر استقرار نظام راهبردي توسعه سرزمين و نظارت بر اجراي آن "شوراي عالي آمايش سرزمين"...

به منظور افزایش منابع وارتقای توان تسهیلات دهی بانک ها در عرصه تولید وتحرک چرخه اقتصادی کشور وجلوگیری از راکد ماندن این منابع ، بانک ها اموال تملیکی وطرح...

حسب اعلام دفتر وامها، مجامع و موسسات بین المللی،  بانک توسعه اسلامی در نظر دارد به منظور شناسائی بانوان اثر گذار در زمینه های اقتصادی و اجتماعی در کشورهای...

اعلام نتایج بورسیه مقاطع دکترا و فوق دکترای سال 2016 بانک توسعه اسلامی بر اساس اعلام دفتر وامها، مجامع و موسسات بین¬المللی، نتایج رقابتهای سال 1395 (2016)...