نسخه آزمایشی
Menuاقدامات صورت گرفته در راستای ارتقای شاخص های اجتماعی و فرهنگی شهرستان هرسین مطابق مفاد نظام نامه

بند 3 نظام نامه: انتخاب، هدایت، آموزش و به کارگیری تسهیلگران

o    انجام فراخوان اولیه در راستای ثبت نام از متقاضیان تسهیلگری اجتماعی و اقتصادی برنامه محرومیت زدایی در شهرستان هرسین در قالب خدمت نظام وظیفه امریه در کانال های خبری شهرستان هرسین.

 

بند 5 نظام نامه: اقدامات صورت گرفته در شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان در راستای تبدیل هرسین به یک منطقه پاک

o    در دستور کار قرار گرفتن منطقه پاک در جلسات شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر شهرستان هرسین توسط دبیر شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان که طی نامه به شهرستان ابلاغ شد.

o       حضور دبیر شورای استان در جلسات هماهنگی مواد مخدر شهرستان به منظور تاکید بر پیگیری موضوع.

o    طرح موضوع در ششمین جلسه شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان و ملزم نمودن دانشگاه علوم پزشکی و بهزیستی  استان به توسعه و راه اندازی مراکز جدید در شهرستان مذکور با توجه به بند 2 و 3 جلسه مذکور و برگزاری جلسات تخصصی در آن شهرستان.

o       طرح موضوع در جلسه سوم کمیته درمان استان.

o       پیگیری موضوع به منظور تقویت برنامه های درمانی و کاهش آسیب در شهرستان هرسین از طریق دانشگاه علوم پزشکی

o       طرح موضوع در ششمین جلسه مقابله با عرضه مواد مخدر، درهمین راستا برنامه هایی به شرح موارد ذیل در دست اقدام می باشد:

§         شناسایی و تشدید برخورد با قاچاقچیان و باندهای مواد مخدر

§         شناسایی و دستگیری عوامل خرده فروشی و پلمپ مکان های تولید، توزیع و فروش مواد مخدر.

§         اجرای مستمر طرح پاکسازی جهت جمع آوری و ساماندهی معتادان متجاهر شهرستان.

§         اجرای مستمر طرح پاکسازی اطراف محیط های آموزشی (مدارس و دانشگاه ها).

o       طرح موضوع در سومین جلسه کمیته فرهنگی و پیشگیری اعتیاد ، در همین راستا نامه هایی به شرح ذیل در دست اقدام  می باشد:

§     مراقبت در برابر آسیب های اجتماعی اداره کل آموزش و پرورش برنامه ریزی و اقدامات لازم برای برگزاری دوره های آموزش ضمن خدمت (با موضوع پیشگیری اولیه از اعتیاد) ویژه معلمان شهرستان هرسین را به عمل آورد.

§         اداره کل آموزش و پرورش اقدامات لازم (کمک مادی و معنوی) را برای راه اندازی و تجهیز یک نمایشگاه دائمی پیشگیری از اعتیاد با همکاری سازمان بهزیستی، سازمان تبلیغات اسلامی، فرهنگ و ارشاد و سایر دستگاه های فرهنگی به عمل آورد.

§         پیگیری اداره کل ورزش و جوانان از طریق اداره ورزش و جوانان شهرستان هرسین جهت تقویت و اجرای پیشگیری از اعتیاد.

§         هماهنگی های لازم توسط اداره کل تبلیغات اسلامی با مبلغین شهرستان به منظور آگاه سازی آحاد جامعه در راستای پیشگیری اولیه از اعتیاد.

 

بند 12 نظام نامه: پایین آمدن شاخص های کمی مرتبط با جرائم عمومی و عادی در شهرستان با بهره گیری از ظرفیت شورای تامین استان به همراه شرح اقدامات صورت گرفته در این خصوص

o    با توجه به اینکه کاهش جرائم عمومی همواره در دستور کار شورای تامین شهرستان بوده است، با بررسی آمار میزان جرائم عمومی در سه ماهه نخست سال 1398 و مقایسه آن با سه ماهه نخست سال 1397 مشاهده می گردد، تجمعات غیر مجاز در سه ماهه نخست سال 98 در شهرستان هرسین صورت نگرفته است،لذا ما باکاهش صددرصدی این شاخص در شهرستان مواجه بوده ایم. همچنین فراوانی جرائمی مانند جعل وکلاه برداری (کاهش 80 درصدی) و تیراندازی(کاهش 50 درصدی) با کاهش قابل توجهی در سه ماهه نخست سال 98 نسبت به مدت مشابه در سال 97 مواجه  بوده است،گرچه هنوز فاصله ی قابل توجهی جهت کاهش سطح جرائم بخصوص در زمینه مواد مخدر و خودکشی وجود دارد.

 

بند 14 نظام نامه: وضعیت اجرای پروژه ها، تعهدات مشاورین و مجریان و همچنین میزان اثربخشی طرح بر مولفه های اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و فرهنگی شهرستان هرسین

o    دفتر تسهیلگری به منظور کاهش آسیب های اجتماعی در شـهرستان هرسین به مجری گری موسسه ی آتیه پژوهان کوثر جهت تکمیل پرسشنامه های مربوطه در چهار محله از سکونتگاه های غیررسمی و حاشیه نشین شهر هرسین استقرار یافت و مکاتبات مورد نیاز از طریق فرمانداری مربوطه صورت گرفت.

o    برگزاری جلسه ی تخصصی با تسهیلگر دفتر امور اجتماعی و فرهنگی مستقر در شهر هرسین در خصوص لـزوم برنامه ریزی جهت اجرای برنامه های تاب آوری در این شهرستان در تاریخ1398/06/27.

 

بند 21 نظام نامه: تهیه واجرای مدل های تاب آوری توسط شورای هماهنگی مدیریت بحران در شهرستان جهت پیشگیری و کاهش صدمات ناشی از وقوع بحران های احتمالی

o       برگزاری جلسه شورای مدیریت بحران در مورخ 30/05/1398 در راستای برنامه ریزی و اجرای بند 4 مصوبات یازدهمین جلسه ستاد بحران

o    برگزاری جلسه با مجری تسهیلگری در شهر هرسین  توسط دفتر امور اجتماعی و فرهنگی در خصوص گزارش اقدامات صورت گرفته در حوزه تشکیل پایگاه های داده، شهرسازی، توسعه ای اجتماعی در حوزه مددکاری در چهار محله ده بالا، تازه آباد، زیرمسجد و پاقلعه و برنامه ریزی به منظورارائه در جلسه در شورای هماهنگی توسعه شهرستان هرسین

o    کارگاه توانمندسازی و تاب آوری در پیشگیری از خشونت و خودکشی به همت دفتر زنان و خانواده با حضورمعاون فرماندار و بخشدار محترم، روسا و کارشناسان ادارات سطح شهرستان هرسین در سالن اجتماعات فرمانداری