نسخه آزمایشی
Menuاولین جلسه کمیته فناوری اطلاعات ستاد انتخابات استان

         اولین جلسه کمیته فناوری اطلاعات ستاد انتخابات استان صبح روز شنبه 11 آبان ماه به ریاست جناب آقای دکتر کریمی معاون توسعه مدیریت و منابع، مدیر دفتر فناوری اطلاعات و شبکه دولت و سایر اعضای کمیته در محل سالن جلسات حوزه معاونت توسعه مدیریت و منابع به منظور هماهنگی، تمهید مقدمات لازم برای فراهم نمودن زیرساخت های مخابراتی و ارتباطی مناسب در آستانه برگزاری انتخابات مجلس شورای اسلامی  برگزار گردید. در این جلسه دکتر کریمی بر ایجاد شبکه ارتباطی پایدار به صورت متوازن در کل استان به منظور برگزاری انتخابات سالم و پرشور  تاکید و همچنین عنوان نمودند موضوع اتصال ادارات ثبت احوال و همچنین کلیه دستگاه های اجرایی به شبکه فیبر نوری و لزوم برنامه ریزی و تخمین برآوردهای لازم جهت عملیاتی نمودن آن در اولویت کار قرار گیرد. در ادامه مدیر فناوری اطلاعات و شبکه دولت  به تشریح وضعیت پوشش USSD ، وضعیت نقاط فاقد پوشش شعب اخذ رای و موانع موجود، امکان سنجی اتصال به خطوط فیبر نوری، مسائل مرتبط با وضعیت اتصال به شبکه دولت پرداخت و در پایان پس از بحث و بررسی تصمیماتی در خصوص فراهم نمودن خطوط فیبر نوری برای کلیه ادارات تابعه ثبت احوال در سطح استان، تامین پوشش نقاط فاقد پوشش شعب اخذ رای ، اتصال مجموعه ادارات واقع در بخش ها به شبکه دولت،  ایجاد بستر ارتباطی لازم جهت اتصال بخشداری های تازه تأسیس قلعه شاهین و زمکان به شبکه دولت اتخاذ گردید.