نسخه آزمایشی
Menuبرگزاری مانور سراسری فرایندهای سامانه جامع انتخابات

همزمان با سراسر كشور، مانور سامانه جامع انتخابات یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامي در سطح استانداری، 14 فرمانداری و بخشداری های تابعه برگزار گردید. این مانور که با هدف تمرین و آماده سازی تمامی کاربران ، تست کلیه فرآیندهای سامانه جامع انتخابات و زیرساخت های موجود و بررسی و شناسایی مشکلات و موانع سامانه جامع انتخابات در سطح استانداری، فرمانداری و بخشداری های تابعه از ساعت 08 الی 16 روز پنج شنبه 98/09/07 مطابق با سناریو ارسالی وزارت کشور و با هماهنگی و نظارت دفتر فناوری اطلاعات استانداری برگزار گردید.