نسخه آزمایشی
Menuشرح وظايف مديريت فناوري اطلاعات و شبكه دولت

1-      مدیریت و نظارت براجرایی سازی سیاست های ملی فناوری اطلاعات و ارتباطات و فضای مجازی درسطح استان

2-      هماهنگی و برنامه ریزی جهت اجرای فعالیت های مربوط به فناوری اطلاعات درسطح استانداری و واحدهای تابعه براساس بخشنامه های ابلاغی ازسوی مراجع ذیصلاح .

3-      هماهنگی لازم با دستگاه های اجرایی استان جهت ارتقای امنیت داده و اطلاعات .

4-      همکاری با شورای برنامه ریزی وتوسعه استان درمباحث مرتبط با امنیت حوزه فناوری اطلاعات و فضای مجازی و شبکه های اجتماعی .

5-      ارایه پیشنهاد سیاست های حمایتی از بخش خصوصی برای فراگیرکردن کاربرد فناوری اطلاعات .

6-      پیگیری برگزاری همایش ها وسمینارها و... درزمینه ارتقاء وانتقال دانش فناوری اطلاعات با همکاری واحدهای ذیربط دراستانداری وواحدهای تابعه .

7-      نظارت برواگذاری خدمات دستگاه های اجرایی به دفاتر خدمات پیشخوان دولت .

8-      برنامه ریزی به منظور پشتیبانی، نگهداری واستفاده بهینه ازامکانات ، تامین و تجهیز لوازم و وسایل نرم افزاری و سخت افزاری مورد نیاز استانداری .

9-      مطالعه، بررسی و نظارت برطرح های تحقیقاتی و انتقال توسعه فناوری اطلاعات دراستان و تهیه گزارش و ارزیابی استان .

 10-  همکاری درتهیه اسناد بالادستی مربوط به توسعه فناوری اطلاعات در استان و تهیه طرح جامع توسعه فناوری اطلاعات استان با همکاری واحدهای استانی دستگاه های اجرایی و واحدهای مرتبط با هماهنگی سازمان برنامه و بودجه استان در راستای قوانین و مقررات مربوطه و اسناد بالادستی مصوب .

11-  حمایت و ایجاد تسهیلات لازم برای تحقق برنامه ها و سیاست های معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری در استان .

12-  هماهنگی و نظارت براجرای همایش ها و جشنواره هاو نمایشگاه های مرتبط با تحقیقات و توسعه فناوری در استان

13-  نظارت ، هماهنگی ،بسترسازی و ایجاد تسهیلات لازم جهت توسعه متوازن فناوری اطلاعات دراستان .

14-  برنامه ریزی، هماهنگی واجرای برگزاری انتخابات الکترونیکی دراستان با هماهنگی وزارت کشور و سایر واحدهای سازمانی استانداری و دستگاه های اجرایی ذیربط .

15-  برنامه ریزی به منظور توسعه شهر هوشمند از طریق واحد های سازمانی مربوطه استانداری وسازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور.

16-  برنامه ریزی به منظور بهره گیری ازتحلیل داده های استان در راستای دستیابی به دولت هوشمند .

17-  مسئولیت شبکه ارتباطی دولت دراستان .