۰۲ شهریور ۱۳۹۸

همزمان با گرامیداشت هفته دولت ، یوسفی فرماندارجوانرود و جمعی ازمسئولان این شهرستان با خانواده های شهیدان پسندی و منوچهری دیدار واز صبر و شکیبایی آنان تجلیل کردند. فرماندار جوانرودبا گرامیداشت هفته دولت ویاد وخاطره شهیدان رجایی وباهنرگفت : امنیت و آر ...

۰۲ شهریور ۱۳۹۸

به مناسبت گرامیداشت هفته دولت ، یوسفی فرماندارشهرستان جوانرود ومدیران دستگاههای اجرایی با حاج ماموستا ملا احمد فخری امام جمعه این شهرستان دیدارکردند. فرماندارجوانرود با گرامیداشت هفته دولت هفته دولت و یاد و خاطره شهیدان رجایی و باهنر به خدمات دولت  ...

۰۲ شهریور ۱۳۹۸

  فرماندار جوانرود گفت : 86 پروژه با اعتبار بیش از  150 میلیارد و 700 میلیون ریال در ایام هفته دولت دراین شهرستان کلنگ زنی و به بهره برداری می رسد. رستگاریوسفی با گرامیداشت سا ...

۰۹ مرداد ۱۳۹۸

جلسه کمیسیون پیشگیری از سرقت  با حضور فرماندارجوانرود ، اعضای شورای تامین و دستگاه های اجرایی درفرمانداری این شهرستان برگزارشد. فرماندارجوانرود دراین جلسه با تاکید بر اقدامات پسشگیرانه و بازدارنده گفت : مهمترین راه پیشگیری از سرقت، آگاه سازی مردم در ...