دومین مجمع سلامت شهرستان جوانرود برگزارشد

دومین مجمع سلامت شهرستان جوانرود با بررسی مشکلات بهداشتی دو محله کم برخوردار سنجانی و باباجانی برگزارشد.

معاون فرماندار جوانرودبا بیان اینکه مجمع سلامت شهرستان جوانرود پیشقدم در ارتقای سلامت جامعه است گفت : تمامی دستگاههای اجرایی  برای ارتقای سلامت تمام تلاش خود را بکارگیرندو با شبکه یهداشت و درمان همکاری لازم داشته باشند.

به گزارش روابط عمومی فرمانداری شهرستان جوانرود ، مصطفی رجبی افزود: مقوله سلامت، یک موضوع همگانی است و در این مجمع، همه باید سهم خود را به خوبی ایفا کنند تا بتوان پیشرفت‌های حاصل از این مشارکت عمومی را در جامعه مشاهده کرد.

. رئیس اداره توسعه پایدار دبیرخانه کارگروه سلامت و امنیت غذایی دانشگاه علوم پزشکی استان کرمانشاه نیزدر این جلسه گفت: مشارکت مردم محور  اصلی توسعه سلامت است.

دکتر سعید سمیعی با اشاره به فعالیت های چشمگیر دولت درحوزه سلامت افزود: امروزه یکی از نیازهای اصلی این حوزه،اجتماعی شدن سلامت است.

وی اظهارداشت: مشارکت همه نهادهای جامعه و حتی آحاد مردم، درحفظ و توسعه سلامت امری اجتناب ناپذیر است .

سمیعی با بیان اینکه اگر مدیریت سلامت بتواند مشارکت مردم را فراهم کند بهترین موفقیت را بدست آورده است یاد آورشد: تنها 25 درصد از موضوعات سلامت در حوزه مدیریت سلامت است و 75 درصد در اختیار سایر دستگاهها واین موضوع اهمیت  مشارکت نهادهای اجتماعی را گوشزد می کند.

رئیس مرکز بهداشت شهرستان جوانرود باهم اشاره به فعالیت های مجمع سلامت گفت: دراین راستا دو  کانون سلامت محله تشکیل  و سه  کانون سلامت دیگر در دست اقدام است.

مهدی  محمودی با اشاره به مشکلات  بهداشتی محله های سنجانی و باباجانی شهرجوانرود افزود: وجود مشاغل مزاحم ، عدم ترمیم خیابان ها و معابر ، وجود سگ های ولگرد ،ضرورت وجود پل عابر پیاد ه  وکم بود سطل زباله از مهمترین مشکلات این محله ها است.

فرهنگ سازی و ساماندهی مشاغل مزاحم ، پیگیری نصب پل عابر پیاده در انتهای محله باباجانی ، ترمیم خیابان های و معابر دراین محله ها ، ایجاد روشنایی و  افزایش سطل های زباله از مصوبات این نشست بودفرماندار
اوقات شرعی
آب و هوای جوانرود