مدیر جدید میراث فرهنگی ، صنایع دستی و گردشگری جوانرود معرفی شد

در آیینی با حضور جناب آقای یوسفی فرماندارمحترم جوانرود ،دکتر قادری مدیر کل میراث فرهنگی ، صنایع دستی و گردشگرس استان کرمانشاه ،سیروس بهرامی به عنوان مدیرجدید میراث فرهنگی ، صنایع دستی وگرشگری شهرستان جوانرود معرفی واز خدمات کیومرث اعظمی قدردانی شد.

مهمترین پیشنهادات جناب آقای یوسفی فرماندار محترم جوانرود:

1-      امسال بیش از 10 میلیارد ریال به پروژه محور گردشگری (جاده سلامت ) اختصاص داده ایم

2-      تعیین تکلیف پروژه جاده سلامت توسط اداره میراث فرهنگی ، صنایع دستی وگردشگری که دستگاه بهره بردار آن است وبا توجه به مطالبات مردمی و هزینه هنگفتی که برای این پروژه هزینه شده است.

3-      اجرایی شدن کریدورهای گردشگری شهرستان جوانرود همچون بیله ای و حوری آباد و منطقه شروینه

4-      قرا گرفتن روستا هدف گردشگری جوانرود در برنامه کرمانشاه 2020

5-      تعیین تکلیف اماکن بلا استفاده  شرکت توسعه گردشگری و واگذاری آن به شهرداری برای استفاده بهینه

امیدقادری مدیر کل میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری استان کرمانشاه در آیین تودیع و معارفه مدیر جدید میراث فرهنگی جوانرود:

جاده سلامت فاقد طرح و زیر ساخت های آن بر مبنای صعنت گردشگری تعریف نشده است

ازمجموعه استانداری تقاضاداریم این پروژه را به دستگاه دیگری واگذارکنند.

لازمه کار پروژه جاده سلامت این است که این پروژه ابتدا درکار گروه زیر بنایی تصویب و پس از فراخوان به بخش خصوصی واگذارشود.فرماندار
اوقات شرعی
آب و هوای جوانرود