نشست فرماندار با کمیته هم اندیشی هنر و رسانی شهرستان جوانرود در فرمانداری جوانرود

نشست کمیته هم اندیشی هنر ورسانه به ریاست یوسفی فرماندار جوانرود و اعضای این کمیته در فرمانداری این شهرستان برگزارشد .

 چهارشنبه ۲۲ آبانماه ۹۸

 فرماندار
اوقات شرعی
آب و هوای جوانرود