همایش دهیاران با محوریت آشنایی با خدمات بیمه کشاورزی درجوانرود

همایش دهیاران شهرستان جوانرود با محوریت آشنایی با خدمات بیمه کشاورزی  در سالن فرمانداری این شهرستان برگزارشد.

به گزارش روابط عمومی فرمانداری شهرستان جوانرود ، رئیس صندوق بیمه کشاورزی شهرستان جوانرود در این نشست به ویژگی های صتدوق بیمه کشاورزی در مقایسه با سایر بیمه ها اشاره کردو گفت: بیمه کشاورزی  ابزاری توانمند درحمایت از تولیدات بخش کشاورزی است.

فرشاد صابری افزود: تاکنون 500 هزار راس دام در استان کرمانشاه  تحت پوشش بیمه کشاورزی قرارگرفتند.

وی اظهارداشت : در دو ماه گذشته نیز 170 هزار راس  دام دراین استان تحت پوشش قرار گرفتند.

صابری خاطرنشان کرد:در شهرستان جوانرود در یک ماه گذشته 7 هزار راس دام  تحت پوشش بیمه قرار گرفتند.

وی به بیمه اراضی زراعی نیز اشاره و یادآورشد: در یک ماه گذشته نیز 30 هزار هکتار از اراضی این استان نحت پوشش بیمه کشاورزی قرارگرفتند.

🔸معاون فرماندار جوانرود نیز با اشاره به اهمیت جایگاه بیمه صندوق کشاورزی گفت : فعالیت صندوق بیمه کشاورزی در راستای حمایت از بخش کشاورزی است.

کمال شهسواری با تاکید برفرهنگ سازی بیمه پایه نقش صندوق بیمه کشاورزی را در تعدیل نوسات درآمدی کشاورزان مهم دانست.فرماندار
اوقات شرعی
آب و هوای جوانرود