راهنمای گردشگری
مردم شهید پرور با اصالت وفرهنگ دوست شهر شيرزنان ودلاور مردان جوانرود ، شهری که ستون اقتدارش بیستون و شاهو وافتخارش وحدت و برادرى سخاوت اقوام، مذاهب،...
فرماندار
اوقات شرعی
آب و هوای جوانرود