بازدید دکتر لهونی فرماندار جوانرود به اتفاق جمعی از مدیران ادارات از تعدادی از روستاهای زلزله زده این شهرستان /جمعه 29-10-96

بازدید دکتر لهونی فرماندار جوانرود به اتفاق جمعی از مدیران ادارات از تعدادی از روستاهای زلزله زده این شهرستان /جمعه 29-10-96فرماندار
اوقات شرعی
آب و هوای جوانرود