بازدید فرماندار جوانرود از ادارات سطح شهر

فرماندار جوانرود به اتفاق معاون فرمانداری از شهرداری واداره راه وشهرسازی واداره راهداری وحملو نقل جاده ای بازدید کردند . فرماندار
اوقات شرعی
آب و هوای جوانرود