بازدید لهونی فرماندار چوانرود از تعدادی از روستاهای زلزله زده بخش کلاشی این شهرستان

بازدید لهونی فرماندار چوانرود از تعدادی از روستاهای زلزله زده بخش کلاشی این شهرستان و رسیدگی به مسائل ومشکلات آناها فرماندار
اوقات شرعی
آب و هوای جوانرود