راهپیمایی روزقدس وحمایت از مردم مظلوم فلسطین

با حضور کسترده مردم ومسئولان درشهرستان جوانرودفرماندار
اوقات شرعی
آب و هوای جوانرود