دیدارمدیرکل کانون پرورش فکری کودکان ونوجوانان استان کرمانشاه با فرماندار جوانرود

دیدارسرکارخانم فتاحی مدیرکل کانون پرورش فکری کودکان ونوجوانان استان کرمانشاه با یوسفی فرماندار شهرستان جوانرود در دفتر فرماندار  و مهمترین مسائل ومشکلات کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان جوانرود بررسی و بر توسعه فعالیت های فرهنگی آن در این شهرستان تاکید شد .  فرماندار
اوقات شرعی
آب و هوای جوانرود