دیدار وتجلیل از پرستاران توسط لهونی فرماندار شهرستان جوانرود در بیمارستان حضرت رسول (ص) این شهرستان

دکتر لهونی فرماندار محترم شهرستان جوانرود به اتفاق دکتر نظیف محمدی ریاست محترم شبکه بهداشت ودرمان  این شهرستان از بیمارستان حضرت رسول (ص) جوانرود بازدید کردندو به مناسبت روز پرستار از پرستاران این بیمارستان تقدیر کردند .  .فرماندار
اوقات شرعی
آب و هوای جوانرود