۰۵ اردیبهشت ۱۳۹۷
حضور مدیر کل منابع طبیعی در کنگاور
مهندس شیخ ویسی با حضور در دفتر فرماندار با دکتر خزائی سرپرست فرمانداری کنگاور دیدار نمود.
۰۵ اردیبهشت ۱۳۹۷
سفر وزیر نیرو به کنگاور
دکتر اردکانیان وزیر نیرو جهت افتتاح پروژه تصفیه خانه فاضلاب به کنگاور سفر می کند
۰۵ اردیبهشت ۱۳۹۷
بازدید از روند احداث کشتارگاه صنعتی
حضور مدیرکل جهاد کشاورزی استان در کنگاور
۰۵ اردیبهشت ۱۳۹۷
حضور مدیرکل جهاد کشاورزی در کنگاور
بازدید دکتر خزایی سرپرست فرمانداری کنگاور همراه با دکتر شهبازی مدیر کل جهاد کشاورزی استان از روند احداث کشتارگاه صنعتی کنگاور
گزارش تصویری (آرشیو)