اولین جلسه کمیته برگزاری انتخابات شهرستان کنگاور

جلسه کمیته برگزاری انتخابات شهرستان کنگاور


اولین جلسه کمیته برگزاری انتخابات شهرستان کنگاور- 25/02/98

 

اولین جلسه کمیته برگزاری انتخابات یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی به ریاست دکتر خزایی فرماندار کنگاور برگزار گردید
فرماندار کنگاور در این نشست با اشاره به لزوم آسیب شناسی انتخابات قبلی بر ساماندهی منابع و امکانات و تکمیل بانک اطلاعاتی در فاصله ی زمانی باقیمانده تا انتخابات تاکید کرد.
با ابلاغ فرماندار شهرستان ایرج صادقی بعنوان دبیر کمیته برگزاری انتخابات، هوشنگ یوسفی بعنوان دبیر کمیته مالی و پشتیبانی، عباداله یوسفی بعنوان دبیر کمیته حراست و استعلامات، روح اله بختیاری بعنوان دبیر کمیته امنیتی و زهرا پاینده بعنوان دبیر کمیته فناوری اطلاعات منصوب شدنداوقات شرعی
آب و هوا