۲۵ آبان ۱۳۹۸
فرماندار شهرستان پاوه به همراه رئیس شبکه بهداشت از محل بیمارستان پاوه بازدید نمودند
۲۲ آبان ۱۳۹۸
جلسه شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر شهرستان پاوه به ریاست جناب آقای صادقی معاون سیاسی،امنیتی و اجتماعی شهرستان با حضور اعضای شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر در سالن جلسات فرمانداری
۲۱ آبان ۱۳۹۸
جلسه کارگروه امور اجتماعی و فرهنگی شهرستان با دستور کار بررسی آخرین وضعیت خودکشی در شهرستان
۱۴ آبان ۱۳۹۸
دهمین جلسه کمیته اشتغال و سرمایه گذاری شهرستان راس ساعت 11:30 روز سه شنبه به ریاست فرماندار محترم
تا انتخابات
آب و هوای پاوه