نسخه آزمایشی
Menu
اخبار
طی مراسمی که در روز  پنج شنبه    مورخ16 /1399/11 با حضور جناب  آقای خوش آقبال  معاون محترم سیاسی ،امنیتی واجتماعی  استانداری  درمحل حوزه معاونت سیاسی ،امنیتی...

روز پنجشنبه  مورخ 1399/8/1 باحضور جناب آقای شاه آبادی  مدیرکل محترم  دفتر سیاسی ، انتخابات وتقسیمات کشوری و فرماندار در محل فرمانداری قصرشیرین  برگزار...

برگزاري مراسم  تودیع ومعارفه كه در تاريخ 1399/7/16 با حضور آقاي خوش اقبال معاون محترم سیاسی امنیتی واجتماعی استانداری  و نيز اعضای شوراي اداري آن شهرستان...

برگزاري مراسم  تودیع ومعارفه كه در تاريخ 1399/7/1 با حضور آقاي خوش اقبال معاون محترم سیاسی امنیتی واجتماعی  و نيز اعضای شوراي اداري آن شهرستان  برگزار...

معارفه سرپرست فرمانداری سنقر وکلیایی

كانون بازنشستگان سازمان مديريت و برنامه ريزي استان كرمانشاه جلسه مجمع عمومي عادي نوبت اول كانون بازنشستگان سازمان مديريت و برنامه ريزي استان كرمانشاه...

روز چهارشنبه مورخ 1398/6/13 با حضور جناب آقای سلیمانی مدیر کل محترم سیاسی انتخابات وتقسیمات کشوری ،فرماندار ،شورای اداری  آن شهرستان ومسئولین ادارات ذیربط...

روز شنبه مورخ 1398/4/15 در سالروز تاسیس دهیاریها مراسم تودیع ومعارفه, بخشدار مرکزی شهرستان اسلام آباد  با حضور جناب آقای سلیمانی مدیر کل محترم سیاسی انتخابات...

روز چهارشنبه مورخ 1398/4/12 در سالروز تاسیس دهیاریها مراسم تودیع ومعارفه بخشدار مرکزی شهرستان قصرشیرین با حضور جناب آقای سلیمانی مدیر کل محترم سیاسی انتخابات...

روز دوشنبه مورخ 1398/4/10 مراسم تودیع ومعارفه بخشداران دو بخش مرکزی و قلعه شاهین در شهرستان با حضور جناب آقای سلیمانی مدیر کل محترم سیاسی انتخابات وتقسیمات...