نسخه آزمایشی
Menuبرگزاري نشست هم انديشي معاونين سياسي و امنيتي استان هاي عضو كارگروه توسعه منطقه چهاركشور


الهي تبار: بايد به موضوع تقويت و توسعه سرمايه اجتماعي توجه داشته باشيم

 

نشست  هم انديشي معاونين سياسي و امنيتي استان هاي عضو كارگروه توسعه  منطقه چهار در كرمانشاه برگزار شد و محمد ابراهيم الهي تبار معاون سياسي و امنيتي استانداري بر توجه ويژه به تقويت و توسعه سرمايه اجتماعي تاكيد كرد.

 جلسه هم انديشي  معاونين سياسي ، امنيتي واجتماعي  استانداري هاي منطقه چهار (ايلام،كرمانشاه،همدان ،مركزي،لرستان وخوزستان) با رويكرد منطقه اي، در سالن اميد استانداري كرمانشاه برگزار شد.

 

محمد ابراهيم الهي تبار معاون سياسي و امنيتي اسانداري و دبير اين جلسه ضمن تسليت شهادت شهيد چمران درخصوص برگزاري اين نشست گفت:براساس اعلام وزارت كشور استان هاي كشور به شش منطقه تقسيم شده اند و استان ما   نيز به عنوان دبير منطقه چهار انتخاب و در ارديبهشت ماه سال جاري اولين همايش استانداران در كرمانشاه برگزار شد.تقسيم شده اند و استان ما   نيز به عنوان دبير منطقه چهار انتخاب و در ارديبهشت ماه سال جاري اولين همايش استانداران در كرمانشاه برگزار شد.

 وي بيان داشت: مسائل مختلف  استان هاي گروه چهار با حضور معاون سياسي وزير كشور  برگزار گرديد كه مصوباتي از جمله تشكيل جلسات در سطح معاونين استانداران جهت بررسي مسائل اجتماعي ،سياسي و امنيتي  به دنبال داشت و برگزاري اين نشست نيز در راستاي اجراي  همين مصوبه است .

الهي تبار افزود: در اين جلسات مهمترين مسائل سياسي، امنيتي و اجتماعي ،چالش ها و فرصت ها و... چه در سطح ملي و چه در سطح منطقه اي موردبحث و گفتگو  قرار مي گيرد و كه در نهايت منجر به به كارگيري راهكار هاي گوناگون در سطح استان و منطقه و پيشنهادات جهت ارائه به مسئولين كشوري خواهد شد و  اميدواريم با همفكري و همكاري استان هاي منطقه چهار گام هاي موثري براي رفع مشكلات استان هاي عضو اين كارگروه  كه به عنوان استان هاي  زاگرس نشين  شناخته مي شوند، برداريم .

 وي  با تاکيد بر ضرورت تقويت امید و نشاط در جامعه گفت: بايد به  موضوع تقويت و توسعه سرمايه اجتماعي توجه داشته باشيم ودرجهت  افزایش رضايتمندی مردم و ايجاد اميد و نشاط در جامعه نهايت تلاش و اهتمام  ويژه خود را بكار گيريم.

وي همچنين در بخشي از سخنانش از برگزاري جشنواره اقوام در استان كرمانشاه و همچنين  تمايل  براي برگزاري اين جشنواره بصورت منطقه اي خبرداد.

در اين نشست اعضاي كارگروه توسعه منطقه چهار به تفصيل به بيان ديدگاه ها و پيشنهادات خود در راستاي كاهش مشكلات سياسي، امنيتي و اجتماعي منطقه پرداختند.