نسخه آزمایشی
Menu

توديع ومعارفه مديركل سياسي وانتخابات وتقسيمات كشوري

توديع ومعارفه مديركل سياسي وانتخابات وتقسيمات كشوري

طی حکمی از سوی استاندار کرمانشاه  روز شنبه مورخ 97/3/5ساعت 12 ظهر در حوزه معاونت سياسي آقای بهرام سليماني به عنوان مدير كل سياسي انتخابات وتقسيمات كشوري منصوب شدند واز آقاي كرم محمدي  مدير كل  قبلي تجليل به عمل آمد .