نسخه آزمایشی
Menuتودیع ومعارفه بخشداران جدید بخشهای مرکزی و قلعه شاهین شهرستان سرپل ذهاب (1)

روز دوشنبه مورخ 1398/4/10 مراسم تودیع ومعارفه بخشداران دو بخش مرکزی و قلعه شاهین در شهرستان با حضور جناب آقای سلیمانی مدیر کل محترم سیاسی انتخابات وتقسیمات کشوری ،فرماندار ،واعضای شورای اداری  آن شهرستان ومسئولین ادارات ذیربط در محل فرمانداری شهرستان سرپل ذهاب تشکیل گردید.

دراین مراسم آقای محمد شریفی بعنوان بخشدارجدید بخش  مرکری معرفی و آقای جواد محمدی بخشدار سابق قدر دانی شد و آقای حسن خدرویسی نیز  بخشدارجدید بخش  قلعه شاهین معرفی و آقای محمد شریفی بخشدار سابق تجلیل به عمل آمد .