نسخه آزمایشی
Menuتودیع ومعارفه بخشدار مرکزی فرماندار ی شهرستان سنقر

برگزاري مراسم  تودیع ومعارفه كه در تاريخ 97/5/4 با حضور جناب آقای الهی تبار معاون محترم سیاسی ،امنیتی واجتماعی  و آقاي بهرام سليماني مدیر کل محترم سیاسی ،انتخابات وتقسيمات كشوري فرماندار محترم  در  شوراي اداري آن شهرستان  برگزار شد. آقای مصطفی خزایی به عنوان بخشدارجدید  مرکزی  فرمانداری معرفی واز زحمات آقای سعید سعیدی مجد بخشدار قبلی  تشکر وقدر دانی گرديد.